Wat brengt dit allemaal op?

Medewerkers worden bewuster van hun eigen bijdrage aan het proces. Hierdoor gaat hun kwaliteitsbewustzijn verhogen, wat resulteert in een reductie van de faalkosten. De payback van de investering in de begeleiding door TpiCom ligt voor een groot deel in de reductie van de faalkosten.

De directe en indirecte faalkosten van processen dat niet goed verlopen zijn, zijn niet te onderschatten. Onder andere de motivatie van medewerkers gaat erop achteruit plus directie en de klanten worden nerveus omdat het resultaat uitblijft.

De gerealiseerde procesverbeteringen kunnen leiden tot een verbetering van de resultaten. Het is mogelijk om gemiddeld volgende resultaten te bekomen.