Hoe gaat TpiCom te werk?

Het begeleidingstraject van TpiCom start met een analyse van waar jouw organisatie staat ten opzichte van de eisen van een bepaalde norm of standaard.

1. Uitvoeren van een nulmeting:

 • Procedures onderzoeken;
 • Klanteisen en verwachtingen analyseren;
 • KPI-structuur beoordelen;
 • Continue verbetering > beoordeling PDCA;
 • Organisatie toetsen aan de strategie.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan een nulmeting gaan van 1 dag tot enkele dagen. Doelstelling van de nulmeting is een inzicht krijgen in het bestaande procesmanagementsysteem van de organisatie. TpiCom levert hierover een rapport. 
Vervolgens zal, indien gewenst, het rapport  besproken worden, zodat er een GO/NO GO kan geven voor het vervolg in het begeleidingstraject.

2. Bij een GO gaan we samen verder met de volgende stappen:

 • Opstellen van een plan van aanpak;
 • Maken van een projectplanning;
 • Samenstellen van het projectteam;
 • Uitklaren rolverdeling projectteam;
 • Communicatie en samenwerking uitklaren.

3. Via interviews met management en medewerkers gaan we de primaire en ondersteunende processen vaststellen.

 • Directieverantwoordelijkheid;
 • Visie, missie en bedrijfsdoelen;
 • Organisatiestructuur;
 • Proces flow vorm en diepgang;
 • Doelstellingen en KPI-structuur;
 • Meetsysteem en rapportages;
 • Documentatie en administratie.

Hierbij kan TpiCom u helpen met:

 • Begeleiding van medewerkers;
 • Coaching van het team;
 • Waken over valkuilen en moeilijkheden;
 • Opstellen richtlijnen en aanreiken handvatten;
 • Projectleiding;
 • (Eventueel) helpen schrijven procedures en procesbeschrijvingen.

4. Borgen processen

 • Implementatie processen en procedures;
 • Opstellen en toepassen formulieren;
 • Overleg & informeren medewerkers;
 • Vereenvoudiging administratie;
 • Doorvoeren veranderingen;
 • “Stand van zaken” metingen uitvoeren.

Hierbij kan TpiCom u helpen met:

 • Begeleiding van medewerkers;
 • Coaching van het team;
 • Training medewerkers;
 • Invoeren veranderingen;
 • Projectleiding.

5. Procesbeheersing

 • Data analyse;
 • Toetsen klanteisen en –verwachtingen;
 • Opstellen rapportages;
 • Verbeteren procedures;
 • Begeleiden verbeterteams;
 • Borgen verbeteringen;

Hierbij kan TpiCom u helpen met:

 • Analyses en validatie van informatie;
 • Begeleiding medewerkers;
 • Coaching van het team;
 • Interne audits;
 • Directiebeoordeling;
 • Begeleiding certificatie of accreditatie.

Er zijn meerdere manieren om een procesverbeteringstraject te doorlopen. TpiCom wilt u hierbij begeleiden en hanteert geen standaard oplossing. Maar we gaan samen de voor uw organisatie beste manier uitwerken.

Op het einde van het traject is uw procesmanagementsysteem volledig gedefinieerd en geïmplementeerd. De verbeteringen in de organisatie zouden nu zichtbaar en kwantificeerbaar moeten zijn. 

De optimalisatie van de processen kan gerealiseerd worden met of zonder ondersteuning van onze Business Software TpiSys®.