Consulting

Vanuit de Business Unit TpiCon gaan wij samen met de klant op zoek naar de verbeteringen die in de organisatie doorgevoerd kunnen worden. We gaan hierbij de bestaande processen in kaart brengen (Current State), deze processen waar mogelijk en gewenst verbeteren om tot de Future State te geraken. En last but not least... zorgen wij ervoor dat deze verbeteringen geborgd worden in de organisatie. Dit borgen kan indien gewenst ondersteund worden door onze innovatieve Business Software TpiSys®.